Ara

Sâmî Efendim

Kavuştu birbirine Şems ile Kamer Mevlâyı zikretti, büsbütün damar Şehrimize kuruldu bir azîm fener Teveccüh isterim, Sâmî Efendim   Nûr oldu...
Sâmî Efendim